Regler

ARRANGÖR

Följande regler gäller när Ålands idrottsdistrikt (ÅID)/IF Åland står som arrangör.

TÄVLINGAR

ÅID/IF Åland arrangerar tävlingar tillsammans med medlemsföreningar. Sådana tävlingar kan till exempel vara:

  • Åländska mästerskapstävlingar (ÅM)
  • cup tävlingar
  • Distriktstävlingar
  • Barn- och Juniortävlingar
  • Motionslopp
  • Långlopp

ÅM på längdskidor ordnas säsongen 2024 som enskilda tävlingar. 

Även skidtävlingar som ordnas av andra arrangörer kan finnas på den Åländska skidkalendern. På sådana tävlingar får arrangören själva välja vilka regler som gäller.

SKIDÅKARENS ÅLDER

Skidåkarens ålder är den ålder som skidåkaren fyller under tävlingsåret. Tex kan inte en åkare född 4.12.2006 delta i 12 års klassen under säsongen 2019, när åkaren fyller 13 år 2019.

REGELVERK

Ramen till detta regelverk är taget från Finlands skidförbunds regelsamling och från FIS tävlingsregler (ICR). Syftet med regelverket är att anpassa den till Åländska tävlingar. Skall åtminstone finnas på internetsidorna www.skidning.ax  och  www.idrott.ax

REGLER

Tävlingarna kan ordnas i olika tekniker. Klassisk teknik (K) och Fri teknik (F). Allmänna nationella och internationella regler gäller om inget annat sägs i detta regelverk. Startordningen lottas inom olika åldersklasser. På ÅM tävlingarna i Klassisk teknik gäller stavens längdregel (ICR 343.8.1) för vuxna tävlingsklasser. På tävlingar i Fri teknik gäller inte stavens längdregel även om man väljer att skida med klassisk teknik.

VALLA

Fluorvallor är tillåtna även om fluorfria alternativ rekommenderas.

DOPING

Användning av doping och all tävlande påverkad av doping, droger eller alkohol är förbjudet.

DELTAGANDE

Alla som tillhör en medlemsförening till ÅID kan tävla om Åländska mästerskapen. Ingen Licens krävs. Även utomstående får delta i tävlingarna, men kan inte tävla om ÅM. 

Åländska mästerskapen i stafett avgörs mellan medlemsföreningarna. Lagmedlemmarna måste tillhöra föreningen som man tävlar för. Andra lag kan också delta men tävlar inte om ÅM. 

ÅLDERSKLASSER OCH DISTANSER

Distanserna gäller för normaldistans. Långdistans, sprint och stafett är beskrivet separat. Distanserna är ungefärliga och kan justeras till att passa bansträckningen på bästa möjliga sätt. 

Barn och Junior under 12 år enligt önskemål

P/F12, P/F14 2km

P/F16, P/F18 5km

D21 10km

H21 15km

H/D 40, H/D50, H/D60, H/D70 5km

Motionsklasser 5km        

DELTAGARAVGIFT

Ingen deltagaravgift säsong 2024

ANMÄLNING TILL TÄVLING

Anmälning görs via Webscore. Vid problem eller om man inte vill ha namn/eventuell bild publicerat går det även att anmäla sig på e-post adressen ifaland.skidning@gmail.com. Skild anmälning till alla tävlingar. Efteranmälning på plats tillåts men rekommenderas inte på grund av mer jobb för arrangören. Anmälning via sociala medier gäller inte om inte annat är överenskommet.

INBJUDAN TILL TÄVLING

Inbjudan till tävling skall åtminstone finnas på internetsidorna www.skidning.ax och www.idrott.ax, och på facebook sidorna ÅID/IF ÅLAND, If Åland Skidning-Biathlon och IF Åland-Skidkul.

I inbjudan framgår ort där tävlingen initialt är tänkt att arrangeras.

FLYTT, ÄNDRING ELLER INHIBERING AV TÄVLING

Ifall arrangören är tvungen att flytta, ändra eller inhibera en tävling ska det meddelas på internetsidorna www.skidning.ax  www.idrott.ax och på facebook sidorna ÅID/IF ÅLAND, If Åland Skidning-Biathlon och IF Åland-Skidkul.

Om förhållanden är sådana att det är uppenbart att tävlingen inte kommer att kunna arrangeras som planerat kommer ingen inbjudan, utan istället ett meddelande om vilka åtgärder som vidtas.

VÄDER

Om ute temperaturen vid startområdet är under -15°c får inte tävling arrangeras.

RESULTAT

Resultaten publiceras efter varje tävling åtminstone på www.skidning.ax

I klasserna barn och junior under 10 år publiceras inga tider, endast resultat.

I motionsklasserna publiceras endast inga tider, endast resultat.

PRISER

I ÅM deltävlingarna får dom tre bästa i alla vuxenklasser ÅM medalj. I junior klasserna får alla medalj.

I ÅM stafetten får varje deltagare i dom tre bästa lagen ÅM medalj.

Barn och junior under 12år får alla medalj i alla tävlingar.

I motionsklasserna delas inga priser ut.

ÅLÄNDSKA MÄSTERSKAPEN

Enskilda tävlingar  som framgår i skidkalendern. Fritt deltagande i tävlingarna men för att tävla om ÅM ska man höra till en ÅID medlemsförening. I vuxen klasserna är minimi deltagarantal tre stycken i varje åldersklass, annars slås klasserna ihop. Minimi deltagarantalet gäller inte barn och juniorklasserna.

ÅM tävlingsklasserna både på skidor och rullskidor är Junior klasserna P/F 12, 14, 16, 18 och Vuxen klasserna H/D21 (allmän klass), H/D 40, 50, 60, 70

NORMALDISTANS

Tävling med intervallstart där åkaren med snabbaste tid i sin åldersklass vinner. Kan också vara mastart där åkaren som är först i mål i sin åldersklass vinner.

LÅNGDISTANS

Långdistanstävlingen kan vara en tävling över en viss sträcka med intervall start eller masstart där åkaren med snabbaste tid alternativt först i mål i sin åldersklass vinner.

Kan också vara en tävling med masstart som skidas över en viss tid + ett varv där åkaren som åkt längst och kommer först i mål i sin åldersklass vinner.

Distansen eller tiden som tävlingen pågår beror på väder- och snöförhållanden och framkommer i tävlingsinbjudan.

SPRINT

Sprinttävlingen skidas antingen med gemensam start efter kval med heat och final. Eller med individuell start där man skidar sprintbanan två gånger. Åkaren med snabbaste totaltid i sin åldersklass vinner. Ett alternativ är kval med final som jaktstart enligt tiderna från kvalet.

Distansen och varianten hur tävlingen genomförs beror på väder- och snöförhållanden och framkommer i tävlingsinbjudan.

STAFETT ÅM

Stafetten skidas med gemensam start. Totalt tre sträckor varav två skidas med klassisk teknik och den sista med fri teknik. Samma åkare får inte skida flera sträckor. Laget måste bestå av båda könen. Minst en åkare ska vara junior (född 2006 eller senare) och minst en skidåkare måste vara +50år (född 1974 eller tidigare). Laget får själva bestämma vilken sträcka var och en av åkarna skidar.

Distansen beror på väder- och snöförhållanden och framkommer i tävlingsinbjudan.

BARNENS VASALOPP ÅLAND

Tävling med masstart utan tidtagning för barn och juniorer. Klasserna delas in i under skolåldern och över skolåldern. Mera information i tävlingsinbjudan och på hemsidan.

RULLSKIDTÄVLINGAR

De grundläggande principer och standardiserade procedurer som gäller för längdåkningsdelarna i denna regelverk omfattar även rullskidsåkning.

Tävlingsutrustningen måste vara en kommersiell produkt som allmänheten kan skaffa sig.

Hjulens diameter får inte överstiga 100 mm.

Vid tävlingar i klassisk teknik skall varje rullskida vara utrustad med en backspärr.

Vid rullskidtävlingar i klassisk teknik får den maximala stavlängden vara 83 % av den tävlandes kroppslängd plus 2 cm. Samma mätmetod som tidigare i detta regelverk.

Godkänd hjälm (exempelvis standard DIN EN 1078 eller liknande) och skydd för ögonen måste bäras under officiell träning och tävling.

För att erbjuda säkra och rättvisa tävlingar kan arrangören begränsa de tekniska parametrarna för rullskidorna (exempelvis hjulens rullmotstånd) genom att i god tid meddela detta i inbjudan.