SKID-ÅM

ÅM-HELG 19-21 JANUARI 2024

LÅNG-ÅM EN VARDAGSKVÄLL I MARS

Enskilda tävlingar som skidas vid Ålands skid- och skidskyttecentrum. Fritt deltagande i tävlingarna men för att tävla om ÅM ska man höra till en ÅID medlemsförening. I vuxen klasserna är minimi deltagarantal tre stycken i varje åldersklass, annars slås klasserna ihop. Minimi deltagarantalet gäller inte barn och juniorklasserna.

ÅM tävlingarna består 2024 av sprint i klassisk stil på Fredag kväll, normaldistans i fristil på Lördag, stafett på Söndag.

ÅM stafetten består av tre sträckor, klassiskt + klassiskt + fristil. Varje sträcka måste skidas av olika skidåkare. Laget ska bestå av båda könen. Minst en skidåkare ska vara junior under 15 (född 2008 eller senare) och minst en skidåkare skall vara +50 (född 1973 eller tidigare)

Lång-ÅM blir i Mars, en vardagskväll. Masstart i klassisk stil.

Vi kommer även att ha med klasserna P/F 8 och P/F 10 som inte tävlar om mästerskap.

Klasserna som tävlar om mästerskap är Junior klasserna P/F 12,14,16,18 allmänna klasserna D/H 21 samt vuxen klasserna D/H 40,50,60,70