SKID-ÅM

Enskilda tävlingar  som framgår i skidkalendern. Fritt deltagande i tävlingarna men för att tävla om ÅM ska man höra till en ÅID medlemsförening. I vuxen klasserna är minimi deltagarantal tre stycken i varje åldersklass, annars slås klasserna ihop. Minimi deltagarantalet gäller inte barn och juniorklasserna.

ÅM tävlingarna består 2023 av sprint i fristil, normaldistans i klassisk stil, stafett och långdistans i klassisk stil.

ÅM stafetten består av tre sträckor, klassiskt + klassiskt + fristil. Varje sträcka måste skidas av olika skidåkare. Laget ska bestå av båda könen. Minst en skidåkare ska vara junior under 15 (född 2008 eller senare) och minst en skidåkare skall vara +50 (född 1973 eller tidigare)