INBJUDAN OCH ANMÄLAN

VÄLKOMNA TILL

ÅLÄNDSKA MÄSTERSKAPEN PÅ RULLSKIDOR

NÄR

TORSDAG 14 SEPTEMBER KLOCKAN 18.00

TÄVLINGSFORM

Distans, Masstart, Fristil

VAR

Gottby korsningen, Jomala

KLASSER OCH STRÄCKOR

P/F 12 6,5 km

P/F 14 6,5km

P/F 16 16,5 km

P/F 18 16,5 km

H 21 30 km

D 21 30 km

H/D 40 16,5 km

H/D 50 16,5 km

H/D 60 16,5 km

H/D 70 16,5 km

Motion 16,5 km

BANSTRÄCKNING

Start och mål för alla klasser vid Gottby korsningen. Banan går hela tiden på G/C vägen. Alla sträckor går mot svinryggen där 6,5km vänder och kör två sådana varv. 16,5km sidor till Emkarby korsningen och vänder där. 30km skidar in på Emkarbyvägen och vänder efter 15 åkta kilometrar.

TÄVLINGSUPPLÄGG

Masstart. Fristil.

Egna rullskidor med fria hjul i alla tävlingsklasser. I motionsklassen är även inlines tillåtna.

ÖVRIGT

Fritt för alla att delta men för att tävla om ÅM skall man höra till en ÅID medlemsförening. I vuxen tävlingsklasserna är minimi deltagarantal tre stycken när förhandsanmälan stänger, annars slås klasserna ihop. Minimi deltagarantalet gäller inte juniorklasserna.

Vanliga trafikregler gäller. Hjälmen är obligatorisk.

ANMÄLAN

Förhandsanmälan stänger Tisdagen 12.9 klockan 23:59

Klicka här för anmälan

Kategorier:
Inbjudan och anmälan